MAWNINGOL JEYTAARE SENEGAAL : diiwaan maatam hebliima

Ngam mawningol jeytaare leydi Senegaal guwernoor mo diiwaan Maatam Umaar Mammadu waɗii heen toɓɓere. Kebungal ngal waɗaama ɗo boowal gaadoraangal waɗeede ñaaƴo ngo tawii ko kooniŋkooɓe e ɓiɓɓe leydi ndi kala ndenndata ndaroo mbaɗa ko ñaaƴo ngam mawninde ndee jeytaare. Ina anndaa kam kala dilloowo e diiwaan o maa jeye heen. To bannge duttugol tedfungal ɓee daraniiɓe ɓamtaare diiwaan o, to bannge renndo, faggudu, cellal e politik maa hollite toon. Jinnaaɗo mawɗo duttiiɗo e joom ko ɓooyaani ko, daraninooɗo ɓamtaare diiwaan o hono Baydallaay Kan mo Ɓokijawe maa hollite golle mum, gorgolaaɓe leeɗe daraniiɓe cellal rewɓe sowiiɓe, cellal sukaaɓe, kame Me Maalik Sal mo Dañtaaɗi baɗɗo golle maantiniiɗe e nder diiwaan o. O hollitii kaŋko guwernoor maa ndeenka e kisal maa ɓeyde haa diiwaan ɓura hisde no feewi, nguyka e warngo sukaaɓe.

Bookar sek lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com