MAWNINGOL TIGGU HAARAAN : TIMTIMOL FM NAWII BALLAL TO SINCU GARBA

Mawningol darorɗe hitaande juulɓe Timtimol fm, yilliima to Siñtu Garba ngam yettinde ballal mum e tiggu jibinaaɗo o. Siñtu Garba woni ko e diiwaan Maatam, falnde Maatam renndo teeru Oogo. Ko ngolɗoo laawol waɗti duuɓi 10 ko ina mawninee. Sabaabu o ko hirjinde rewɓe sowotooɓe ngam waawde rewindaade wicitaaji mumen. Gila 2008 fuɗɗorinoo ko wurosoogi, 2009, ko wurosoogi, 2010 Mogo Tapsiiru Balla, 2010 ko wurosoogi, 2012 ko Ciloñ, 2013 ko Ganna Balol, 2014 Ndulumaaji Demɓe, 2014 ko Caamɓe, 2015 ko. Wurosoogi, 2016 ko Hamaraaɓe, 2017 ko Siñtu Garba. Ardii sete o ko Guwernoor Umaar Mammadu Baalde o heɓaani arde kono Medesee seef mo Diiwaan Maatam Ñeen Sek ardii, Iisaa Sih, Demmba Ndaw. Kame saas faam nokku safrirdu Siñtu Garba. Teddiniraa ko Aminata Ceerno Bookar Njaay mo Jañnjooli. Jinnaaɓe suka ko ko Alasan Soh e Hawwaa Ndonngo ɓiɗɗo o inniraa ko Abdul. Joom wuro ngo, Imaam e hoohooɓe tawtoraama. Ɓe ndokkiraama comci suka o e geɗe goɗɗe e awolop mo 5000 mb. Kadi maa ɓe njogo safaara suka o kala ko jojji.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com