MURIRTANI : ELI WULD MUHAMMED FAAL SANKIIMA

Eli Uldu Muhammed Faal meeɗnooɗo ardaade leydi Muritani tuggi ut 2005 haa 2007 hawrii e lajal e oo aljumaa 05 Me 2017 e maayde bettere, sabu ko dartannde foofaandu. O hawri e lajal ko to Suwoyraat bannge rewo Muritani. Uld Muhammed Faal ko kam liɓnoo laamu Maawuyaa Wuld Taaya. Ko o hooreejo leydi Muritani ɓurnooɗo jiideede e Senegaal sabu ina wiyee nih iwdi makko ko Luga walla ko toon o jibinaa. O yiyi aduna ko e hitaande 1953.Hay so tawii Uld Abel Asiis ko banndiiko etee ko kamɓe njokkondirnoo ko adii nde hakkunde maɓɓe ina bona. Eli Faal nih Omo jeyenoo nih e sokluɓe artude e laamu nguu e 2019.
Caggal maayde makko, laamu nguu dottii balɗe tati sunaare e jookli leydi ndii fof.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com