MUUSAA BOOKAR CAAM MEER WUROSOOGI : HAALA GAARAAS OO MAA YETTO JAAGORGAL KISAL KLEYDI

Haa jooni dey caɗeele ina ɓeydoo saɗtinde nguurndam gaaraas mo Wurosoogi, tawde kay gardiiɗo renndo teeru ngo hono Meeter Muusaa Bookar Caam jooɗdiima e jaayndiyaŋkooɓe e kikiiɗe hannde o ɗo galle makko ɗo. O hollitii ardiiɓe diiwaan o mballitaani jahrugol yeeso gaaraas sabu gooto kala nana urɓira bannge mum. O hollitii maa o rewindo golle haa yettoo jaagorgal kalfinaangal kisal leydi ndi ngam rewnude ɗum laawol so wonaa ɗuum jam artataa e nokku o, hannde o ko kaŋko woni gardiiɗo nokku o, omo foti joganaade ɗum doole ngam artirde gaaraas e laawol. E jammaagu ngu sukaaɓe ɓe telliima e mbeddaaji ngam duppude ponooji e waɗdude e sanndarmaaɓe ɓe.
Afficher le message d’origine

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com