ŊABBUGOL NDIYAM MAAYO SENEGAAL : HUUNDE NDEE FAAYNII

Ŋabbugol maayo e nder palol daande maayo diiwaan Maatam nokkii faayre mawnde e yoga e gure takkiiɗe maayo ngo. Saabii ɗuum ko maayo ngo heewii haa hollitaama yahii e tooweendi ɓeto ngo hulaama 8m. Ko wayno wuro laamorgo Maatam ko ndiyam taarii ɗum. Ko ɗuum e nder diiwaan daande maayo hulanooma ŋakkere ndunngu ngu kono jooni kam ina ɗaminaa maa riiwtu caɗeele to bannge ŋakkere nguura. Yoga e pedle joginooɗe poroduwiiji ngam haɓaade ňaamon ko kulhuli haɗnooɓe soodde ndema maa wood walla woodataa hannde joomen kolaaɗe nana cabbii ngam naatande ndema waalo. Ko ɓuri hulɓinaade yoga e gure so toɓo ndoogam walla ko ilam meham to bannge daande maayo ngo . Kono kam hannde so yaawaaka faabeede ,ina jogii ɗo ndiyam yahi haa yettii yoga e koɗorɗe saakuuji loowaa leydi ngam faddaade diƳƳe .

Bookar sek Lewlewal Maatam

Tagged with:     , ,

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com