ÑALAWMA LORNGO LEKKI TO MAATAM : KO OOGO WONNOO NJAATIGE

Ñalawma lorngo leɗɗe mawninaama to diiwaan Maatam, e nder falnde Maatam, to renndo teeru Oogo. Ardii ooɗoo ñalawma ko guwerneer mo diiwaan Maatam, omo ardi e sete timmuɗo, cukko perefee mo falnde Maatam. Geardiiɗo kisal wiyeteeɓe sanndarmori, kame reenooɓe ladde wiyeteeɓe Oosee fooree. To renndo teeru Oogo jaɓɓiiɓe ko meer mo Oogo, joom wuro ngo, e konseyeeji. Adii ƴettude konngol ko joom wuro ngo, meer wuro ngo, gardiiɗo sukaaɓe Adevo, gardiiɗo pelle rewɓe renndo teeru Oogo nde ɓe njoofni ko guwerneer mo diiwaan Maatam. Kamɓe fof ɓe kaalii nafoore lekki haa teeŋti e lekki teddiniraaki e ndee hitaande mbiyateeki Bani. Ɓe keɓii lorde fotde 210 lekki e nder liisee mo Oogo. Faandaare nde ko ɗo 2035 yo taw riiwtii yooro e nder falnde nde. Toɓɓere suɓtaade ko lekki e nder ɓernde juɓɓingol jaɓɓal e nder leydi he. Kamɓe ardiiɓe kisal ladde nde ɓe kollitii weltaare maɓɓe e oo ñalawma.
Leɗɗe loraaɗe ɗe teddun, gal mumen feññinaa ko Lekki Ceerno Yaayaa Wele ko ceerno mawɗo to Oogo, lekki guwerneer, lekki joom wuro Oogo, lekki P2RS, lekki Ceerno Aliw Caam to Wurosoogi, lekki URCEFS, lekki sanndarmaaɓe. Sahaa oo yahrii no foti yahrude.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com