ŇALAWMA NDEENKA SUKA : MAATAM MAWNINII ŇALAANDE NDEE

Ňalawma adunayaŋkeewo ko feewti e ndeenka suka Afriknaajo mawninaama e nder diiwaan Maatam ňallal 25 06 2018. Ko e gardagol perefee mo falnde Maatam Jaajaa Jah . Yuɓɓini ngalɗoo ňallal ko Ong Jed goomu daraniiɗo ndeenka suka,ndee ɗoo jooɗaa ko to Otel residaas ɗo. Kaŋko perefee Jaajaa Jah o hollitii ko suka wonata mawɗo janngo,toɓɓere nde ko darnde suka ngam jeyeede e kala peeje,to bannge miijo mum e hakkilantaagal mum. Seeremɓe jannginooɓe almudɓe tawtoraama kame pelle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje tawtoraama ,sarwisaaji laamu ngu . Aksiyoŋ sosiyaal kame konaaf e pedle bayɗe no Tostan . Haalaama ko feewti e yoga e yimɓe ina ngollina sukaaɓe almudɓe ɓe tee ɓe njoɓataa ɓe so wonaa ňamminde ɗumen tee hay so almuudo araano ňaamde heddoto ɗoon .ko ɓuri heewde ko baɗe muusɗe ɓe keewi fawde ɓe. Jannginde suka ,safrude suka reende suka ina walla ɗum sabu ko ɗuum ɓural mawngal .
Kala heen Ƴeftuɗo konngol ko wagginde e jeertinde jinnaaɓe sukaaɓe.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com