NDEMA SEWSEWO : LOR E BONE INA HEEWI E POSONE E ENGERE OO

Lulnde fotde balɗe joyi to ccuɗi men Cammaa joofii ñallal 10 02 2018. Faandaare ndeeɗoo lulnde wonnoo wonnoo ko ngam artirde hakkillaaji remooɓe sewosewo to bannge kuutorogol enngere walla posone baroowo ñaamon lor gonɗo heen baawɗo jibinande yimɓe ɓe caɗeele to bannge cellal mumen. Ɓayde ina anndaa eɗen njogii geɗe tawaaɗe e nder renndo men ina waawi wallude puɗi ɗi e ƴaaftagol, woni ko wiyetee ko doornde beyi, baali, nayi so tawii fewnaama ina moƴƴi e ndema tee alaa lor. To bannge aawɗeele ɗe heen sahaa ina ñawa, waasde huutoraade posone baroowo kullon sabu ina woodi heen joomum rokkatee ko happu nde potataa huutoraade suppome, salaat, newe, batayse, tamaate walla naanaa so tawii happu o timmaani ina jibina caɗeele. Ko ɗuum waaɗi ɓe njanngini ɓe karallaagal kesal pewnugol posone mo alaa lor tee seeraani. Ko niwaakiniin, saabunnde, naanaa renndintee, geɗel heen subbee e ndiyam haa wukkita heen, renndinee fewnee ndiyam wisiree pompe. Maa reen ngesa haa feewa gilɗi e koowooje naatataa heen. Ɓe mballitaama kaɓirɗe jonɗe, gurwetaaji, ratooji, binetaaji ekn…
Joom wuro ngo dariima haala mbaɗka faayiida mawɗo Jibiriil Ka, mawɗo fedde nde Kummba Lih. Kaŋko Umaar Ismayla e Ndey Faatu Siidi ɓe tonngi golle ɗe yaaji e wasiya.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com