NDUNNGU FUUTA : YAAKAARE ARTII E DEMOOWO

E diiwaan Maatam fuɗɗiima rokkude hoolaare e remooɓe jeeri. Eɗen nganndi no fuɗɗorinoo nih hulanooma, haa addii yoga e remooɓe ɓe njoganooki cuusal e wakkilaare soodde aawdi. Kono hannde o kam gooto kala jogiima ɗamawu to bannge ndunngu juumel e fuuta. Eɗen mbaawi wiyde kadi agaaɓe ɓe ndañii no njooɗtorii haa ndunngu woɗɗa. Kono wiyde tan yoga e nokkuuji dowri ɗi yahde toon newaaki, yaltude kadi sahaa ndunngu ko caɗeele no feewi. Rewɓe sowatooɓe, walla yahɓe haa njettii e jibinde ina ndaña caɗeele. Laabi ɗi moƴƴaani. Remru ndu ina anndaa kala mo alaa doole remirde masiŋaaji ina ŋakkiraa no feewi. To wallooɓe remooɓe APc, nana njahda e remooɓe ɓe ngam wallitde remooɓe heblude joomum en njogoo karallaagal haɓaade ñaamon e rafiiji keɓtatooɗi puɗi ɗi. So tawii hannde ko waasde faamde no ndema rewindorte hannde ɗeen caɗeele ngustiima. Pelle bayɗe no Naatal mbay, kame ardiiɓe ndema diiwaan nana kebla remooɓe.
Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com