NJILLUUJI WIDTO : GELONGAL FUUTA NANI E NDER DIIWAAN MAATAM

Njillu Njaay Saydu Aamadu gorko mo Jiinge ngenndiyaŋke laaɓtuɗo golle lollirɗo Gelongal fuuta. Nde wonnoo so tawii ɗemngal ina yiyloo ɗo jogori heblude e heblaade so arii haa ɗo makko ɗo daňii njaatige. Fotde lewru fawndu ko ɗo Maatam rewo ɗo o wonnoo ngam heblude rewɓe ardiiɓe pedle ɓe to sifaa ngardiigu saňiingu. To bannge koppe jokkere enɗam maa duuɓi fotde lebbi 2. E nder ɗuum o yilliima to Tiggere Siree ngam wiɗtude nguurndam Wul koli Mammadu Jaaltaaɓe Sal lollirɗo Aamadu Koli Sal e yahde to Jammel o yillii ngam wiɗtude Jalee e Yooli Dannga ,Dannga kaa hol sifaa haalata. Caggal nde o yillii Wurosoogi e hesɗitinde musidal.

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com