NDUNNGU DIIWAAN MAATAM : LAAWOL HAKKUNDE KANEL E WUROSSOGI TAƳII

Laawol Wurosoogi Bakkel woni ko caɗeele sabu hannde yahde e maggol ko huunde ɓurnde muusde. Sabu ko taƳe taƳe kala heen to waɗanoo paddorɗe haa ndiyam waasa haljinde e golle nde waame ari udditii ɗum . Hakkunde Wurosoogi fayde haa Kanel weeɓaani yahde . Yoga e otooji ndewat yahde haa naata e gaska lugga . Ko ɗuum waɗi kamiyoŋ gooto yani hakkunde Oogo e Siňtu Garba. Golle ɗee ina njaha no foti yahrude kono to bannge ndunngu o so tawii heɓɓitaaka feewaani, ko jipporɗe ɗe woni caɗeele ɗe. Won ko fuɗɗii waɗeede gudoroŋ kono ina heddii . Tee ko yahata e ngol laawol ina heewi,otooji gaddooji fosfaat to Ndenndoori ko ko ndaaƳaa ɓennataa fayde toon , kamɓe dadiiɓe ɓe ha ɓena ndarii to karafuur Wurosoogi ɗo ngam haɗde ɗi ɓennoyde , doole majji ina waawi ɓeydude bonnude laawol ngol. Wonto ɓe puɗɗii ittude yoga e joowe kaaƳe baɗanooɗe e laawol mbela ɗi mbaawa ɓennoyde wonannde tokoosi ɗi.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com