PADALAL : AMMBILAAS WURO NGOO SUMII

Ko e lewru Mee 2017, Padalal heɓnoo Ammbilaas keso pul tawa Ko Daawuuda Jah kalfinaaɗo boon Suudu Kuule leydi Senegaal, Meer mo Horkaƴere addunoo mbo toon. Oon ammbilaas sumii e oo talaata 13 korse hedde waktuuji sappo e goo. O dogatno tan haa o waɗti weddaade cuurki, haa o weddii lewlewndu. Suwaa anndeede tawo ko woni sabaabu cumgol ngol.
Padalal wuro Siree diiye wuro Ko wooto e gure fuuta daande maayo wonngo e nder diiwaan Maatam e mder falnde Kanel renndo teeru Horkaƴere
Bookar Sek

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *