ALFAAJI FUUTA DUUBI SAPPO E DINGIRAL RAP

Dañii duuɓi sappo ko goomu Rap wiyeteeɓe Alfaa ji fuuta sosaa e nder renndo teeru Wurosoogi. Wonnoo e goomu o ko sukaaɓe tato ko ɓee ɗoo ko Kaaw Lih, Saydu Soh Number one kame Kadeer Jaw. Oon tuma ko Daara hip hop ɓe mbiyetenoo, caggal golle keewɗe e njilluuji maɓɓe e nder gure ɗe e jaɓaneede golle maɓɓe ɓe inniri goomu o Alfaa ji fuuta. Hannde oolel maɓɓe sariima saakiima e nder renndooji ɗi fof. Eɓe njokkondiri e Elhajji Baaba Maal e naalaŋkooɓe woɗɓe. Kadi Alfaaji fuuta ɓe njeyanooma e kawgel ngel Abuu Caam Ngaari Laaw waɗnoo to diiwaan Maatam 2017 to santar kiltirel mo Maatam. Eɓe njeyanoo e njoyo ƴeftanooɓe ɓe. Hannde o heddii e goomu ngu ko Kaaw Lih e Number one. Kadeer jogii ko goomu mum bannge. Ñalawma haŋki wonnoo aniwerseer maɓɓe nayi lewru noowaamburu to kaŋ militeer mo Wurosoogi. Denndaangal naalaŋkooɓe anndaaɓe njahdii e maɓɓe e ndee weltaare.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments