ALFAAJI FUUTA : GOOMU RAP NDARIINGU E LAAWOL

Alfaaji fuuta ko sukaaɓe men dillooɓe to bannge naalaŋkaagal senngo Rap, tawii ko sukaaɓe ɗiɗo jiyduɓe anniya gooto: ko Kaaw Lih e Saydu Soh lollirɗo Nammbe won. Goomu o sosaa ko e hitaande 2007.Fotde hoolaare e yiɗde hakkunde maɓɓe Elhajji Baaba Maal e hitaande 2008 wallitii ɓe no feewi to jahrugol yeeso golle maɓɓe. E hitaande 2009 Alfaaji fuuta wonii joyoɓo e kawgel hare sidaa e jokkondiral Abuu Caam Ngaari Laaw to cuuɗi men Maatam.
E hitaande 2010 kamɓe ngoni hooreeɓe e kawgel rafi jontinooje tawii ko Yuusu Nduur joginoo ɗeen golle. E hitaande 2011 ɓe njahdii e 11 naalaŋke to Gammbi e hare jontinooje. E hitaande 2012 OMVS rokkiiɓe araaraay e hare ɗoyru wonnoo ko Garaŋ Teyaataar to Dakaar. E hitaande 2016 ɓe mbaɗii njillu e gure fuuta kala oon njillu wiyetee ko Alfaaji Tuur waɗaniiɓe wune mawɗo no feewi.
E hitaande 2017, ɓe njaltinii morso gooto ina wiyee muñal e yahdi e aayaawo mum. Tawii ko e ballondiral Jofnanoor Entitayen ma ko seereer gooto ina wiyee Jeg Jam jeyi oon Estijoo. E oo sahaa ɓe ngoni ko heblanaade lefol kesol pul ina wiyee Haa yeeso ko laawol.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com