GOOMU RAP ALFAAJI : HUUTORAADE RAP NGAM ITTUDE FITINA JIBINAADO E KARALLE KESE

Caggal nde haalullaaji muusɗi ngummorii banngeeji kala, to watsap, to feesbuk kame jennooje, Goomu Alfaaji fuuta addii ballal mum mbela deeƴre waawa artude e nder leydi Senegaal. Waɗde jimol, noddude banndiraaɓe fulɓe, jolfuɓe, seereraaɓe, joolaaji, sooniŋkooɓe e kala leñol guurngol e nder leydi ndi nde anndata ko jam ɓuri bonannde. Sabu kala ɗo jam alaa jamaa juletaake. Ko ɗuum waɗi ɓe noddii denndaangal dillooɓe e senngo politik e nder Wurosoogi nde sarata oo ɗoo kabaaru. So hirjino, so waɗde njilluuji e nder galleeji hilifaaɓe diine e aada gonɗi e nder leydi ndi. Alaa heen ko ɓe ngoppi ɓeen wonɓe e diine Iisaayaŋkooɓe, gila e galleeji diine Lislaam wonɓe e nder leydi ndi. Yo gooto addu ballal mum, sabu teskaade leyɗeele keewɗe maayɗeele keewii, daaygol heewii waɗi ɗum ko hare leñamleñamaagu kame filñitaare. Oo morso hannde o saraama e nder renndooji kala mbela maa jam dañe.

Bookar sek Gawlo ngenndi Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com