NJUULU SALAATU TASBIIH :HOL KO SOOMII HEEN E NAFOORE

Hono no kala hitaande, duubi 12 jooni, hikka kadi galle Sayku Umar ina mawnina njuulu mbiyeteengu Salaatu Tasbiih. WOnata ko aset 10 korse to Rawda Seydu Nuuru.
Ceerno Saydu Muntagaa imaam oo ina artana en e ko soomii e njuulu nguu

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *