REFERENUM 20 MARS : SO EEY KO MAKKI FOOLI ? SO ALAA KO MAKKI FOOLI

Ɓesngu leydi Senegaal ina,noddaa e woote referendum ñaande 20 lewru Mbooyi. E nder ɗeen woote ko naamne ɗiɗitan : wiyde EEY ina yahdi e eɓɓo ngoo walla wiyde ALAA yahdaani heen.
Wondiiɓe Makki ɓee ummanii ko mbele EEY oo ina foola, Sarɗiiji Dowrowi leydi ndii mbaylee. So Alla oo foolii firti ko Sarɗiiji Ddowrowi leydi ndii mbayletaake. Ɗum firtatako laam nguu heddatoo ko e duuɓi jeeɗiɗi.
Eey oo ko poolgu Makki, sabu ko lannda makko e woniiɓe mum nawata poolgu, kono ALAA oo ne ko Poolgu Makki sabu so ɗum waɗii, so o dañii laamtaade kadi ko duuɓi jeeɗiɗi wonata. Ko ɗuum waɗi heewɓe ina cikka ko ɗum teppol mawngol Makki waɗani lanndaaji ceriniiɗi ɗii.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com