SAADA NJAAY TO APR : POLITIK INA WIYEE ALAA KONO WIYETAAKE MUK

Gardiiɗo renndo teeru Ngijilon, hono Saada Njaay waɗii taaɓal e artude e lannda Apr mo mawɗo leydi Senegaal. Ngol ɗoo gartugol waɗii bettere mawnde e nder reedu fuuta. Sabu ina woodi wiyatnooɓe haa aduna firtoo hay gooto hawrataa Saada Njaay artude e lannda Apr. Sabu kam ina anndanoo omo joginoo fiɓnde e lannda PDS mo Abdullaay Wadda ardii o. Gila nde o haalii wonde o artii e gardiiɗo leydi ndi won wiyatnooɓe ko kuulal makko kaŋko Saada ittunoo Makki e laamu. Ɗuum waɗii kaawniiɗe no feewi e ardiiɓe lanndaaji wonɓe gaay e fuuta. Jaltugol hooreejo leydi ndi e laamu addaniino ɗum udditaare e sosde lannda mum, waɗi suɓngooji woni hooreejo leydi ndi. Heewɓe kam mbiyii ko politik alaa ko ɓuri ɗum haawnaade tee alaa ɗo haaɗi. Rennduɓe woto mbiye ceertataa, seertuɓe woto mbiye ndentataa. Sabu Demmba Jah ina wiyatnoo politik wonaa yennondirde, woto ƴettondirde, a addat bannge maa mi adda bannge am ndenten peewnen leydi men. Waɗde hannde ko miijo woni ngo mawɗo Saada Njaay jogii ngam addude ballal mum. Ko waawi haaleede fof kam Saada artii e Makki Sal.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com