SABU BAASGOL YOBDE ; WUROSOOGI KUPPAAMA NDIYAM

To renndo teeru Wurosoogi, caggal nde waɗii daawal juutngal ŋakkere ndiyam, wonnoo caɗeele mum ko ŋakkere kaɓirɗe timmuɗe. E nder lewru Noowaamburu nduuɗoo ndu ngonɗen Wurosooginaaɓe ngoni ko e caɗeele ndiyam, nde wonnoo ina waɗi faktiraaji ɗi njoɓanooka, e darnde ardiiɓe nokku o ndariima haa ɗeen caɗeele puɗɗiima safraade. Tuma nde jooɗnde adaniire jooɗdaa e wiyeteeɓe OFOR ngam jogtaade ndiyam ɗam, jaɓɓal Meer Wurosoogi hono Meeter Muusaa Bookar Caam ngam geɗe ndiyam waawa yahrude no haanirta, gila e kisnal timmungal ngam fayde e ɓesngu Wurosoogi to bannge faggudu. Hannde ɗeen caɗeele njahrii no haanirta. Ɓe mbaɗii batu kuuɓtodinngu baylugol yiilirde to bannge goomu kisnal ndiyam.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com