SAFAARA SABU ALLAH : MBELE LAAMU NGUU KOKO AANNDI HEEN

Nokkuuji Safaara keewdi ngoytiima laamu nguu tottaani dumen hay batte. Bookar Mammadu Daaf hooreejo CMU addii heen jaabowol
v

Tagged with:     , ,

About the author /