SANKAARE SEEK TIJJAAN SIH : GANNDAL HOOTII LAAKARA

Ɓesngu Senegaal teeŋti e tijjaaniyaŋkooɓe mbaaldi ko sunaare. Seek Tijjaani Sih gardinooɗo laawol Tijjaaniya e Senegaal hawrii e lajal jamma alarba jofi alkamiisa. Ko e jammaagu hee o wirnaa to Tiwaawoon. Hol gonnooɗo oo gorko?
Seek Tijjaani Sih ina noddirtenoo Almakhtuum ; woni niɓɓiɗɗo. Ko goonga sqbu ko anndaa e makko to bannge tolno ganndal heewaani. Ko o ganndo ceedtanaaɗo e fannuuji keewɗi.Sabu ganndal makko, wiyaama hay NASA galle denndinɗo anndube Amerik ngaraniino mbo , o salii.Ko o ɓiy Khaliifa Abaabakar Sih.Ko e 1925 ñqnde 29 deesaamburu o yiyi aduna. Gila e duuɓi makko 14, o reeni Quraan o naatani jaŋɗeele goɗɗe. Teskaama kadi darnde makko to bannge politik,sabu pellital ngal o joganinoo leydi makko Senegaal. Ko ɗuum nih woni sabaabu darnugol makko lannda PSS ngam dartaade Senghoor. Oon gadiiɗo ardaade leydi Senegaal sokii mbo hakke laaSerigne-Cheikh-Ahmet-tidiane-Sybi 2.
Ko e hitaande 2012 o ari e ngariigu laawol Tijjaaani caggal wirnaare Serin Mansuur Sih. Gila noon o lomtii ngardiigu laawol ngol e Senegaal, o yaltaani haa nde o hawri e lajal jamma hanki.
Ko Abdul Asiis Sih Al Amiin lomtii mbo e ngardiigu laawol Tijjaani.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com