SEEK MAAL : SUKA NAALANKE NAATII DINGIRAL

Renndo pulaagu kala e sahaa sukaaɓe naalaŋkooɓe ina peeña tawii ko feeñirɓe mbaawka laaɓtuka. Hannde oo e nder fuuta e Kummbaaru ñaldoori e mbooy waalda e jaangol jaɓɓiima oo ɗoo suka naalaŋke biyeteeɗo Seek Maal e diɗɗal mum Fooyre leñol e nder diiwaan Maatam. Ngam anndude e faamde naalaŋke waawataa ƴellitaade tawii naataani e renndo mum. Seek Maal gorko mo Duwoyra wuro njaak Buubu guurɗo to leydi Muritani e nder Nuwaksoot ardii e himme timmuɗo ngam feññinde naalankaagal mum. Kaŋko suka oo o hollitii Elhajji Baaba Maal jagganiimo haa o yerwiima lefol makko haa defaama deftaama heddii tan ko ñaameede. Ko ngam hoolaare mawnde addani Baaba Maal noddude haa nokku mum naamndii hol ko woni ngoƴa makko, o wii ko heɓde kaɓirɗe timmuɗe kono Baaba duñi mo tan ko yoo naat Istjoo ngam o waawa waɗde huunde e oo sahaa timmii ina sabbaa e jehre nde. O wasiyiima sukaaɓe naalaŋkooɓe nde tiiɗnondirta njaaja ɓerɗe ngona gootum.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com