SEPPO TO DIIWAAN MAATAM : GURE DAANDE MAAYO TELLIIMA E BOLI

Gure daande maayo diiwaan Maatam tuggi ko Wudduru haa Waawnde telliima e mbedda ngam wullitaade caɗeele mumen ɓe njogii e oo sahaa,ɓe kawri ko to Ganngel Seek Muusaa e nder falnde Kanel. Gure keewɗe tawtoraama e gardagol Muusaa Njaay to Wodobere. Ngoo ɗoo wullitaango ɓe kollitii geɗe keewɗe ɓe keɓaani,ɓe tinaani hay dara e koye maɓɓe to bannge laamu ngu. Caɗeele ɓurɗe teeŋtude ko ɓe ngalaa laabi moƳƳi,sabu ngol ɗoo laawol naatirngol Hoore foonde yaltiri Waawnde haa Gasammberi ngol moƳƳaani eɓe njiɗi ngol waɗee gudoroŋ haa timma. Yanti heen ko kuuraa oo yoga e gure ngalaa kuuraa, to bannge kisal ngal ina ŋakki no feewi. Ɓe kollitii kadi cuuɗi cafrirɗi ɗi njahdata ko laabi moƳƳi sabu yoga e rewɓe ɓesnooɓe ina ndaňa caɗeele sahaa ndunngu ina heewi caɗeele . Ɗuum yoo laamu daro ngam ittande ɓe ɗee caɗeele ko ɓuri yaawde.Hannde oo ndunngu ngu no wayi ni yoga e sahaa yahngartaa oo weeɓaani.

Bookar Sek lewlewal Maatam

Tagged with:     , ,

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com