SUƁNGO DEPITEEJI SENEGAAL : PECCUGOL NGOL LAATIIMA

Depiteeji 90 suɓeteeɓe e doggol ngenndiwol ngol anndaama hol no fecciraa. Kala diiwaan e kala falnde anndii ko dardii. Ko hono noon kadi wonɓe caggal leydi ɓee.
Ko diiwaan Dakaar ɓuri heewde ko feccii sabu dardiima e 17 depitee.Heen njeeɗiɗo njaltata ko e falnde Dakaar, njeegomo e falnde Pikine; Geejawaay e Tinngeec pecci nayo jeddiiɓe ɓee.
Rewi heen ko Jurbel, toon ko depiteeji jeenayi iwata toon. Tammbaa kañum ne maa dardo e njeeɗiɗo. Ndar, Luga, kafriin kam e Cees ina njogii moni fof depiteeji jeegom. Diiwaan mo Kawlak, Kolda, Maatam, seeju, Fatik e Sigisoor moni fof ko njoyo.
E njoyo Maatam ɓee… heen ɗiɗo Ko falnde Maatam, ɗiɗo Falnde Kanel, gooto oo ummoo Raneeru. Diiwaan Keedugu dañi ko depiteeji tati.
E nder 15 ummotooɓe caggal leydi ɓee, heen njeeɗiɗo ko Afrik… njeegomo Orop, gooto Aŋerik, keddiiɗo oo ummoo Asii e Ostrali.
To bannge diiwanuuji Senegaal ɗii, alaa ko waylii heen, sabu ko ni tan leldinoo e ko yawti koo.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com