SUNAARE: CEERNO HAAMIIDU LIH MBO DAARA WIRNIIMA

Ceeeno Haamiidu Lih mo Daara Halayɓe gonnooɗo kaliifa galle Mammadu Muusaa Lih hawrii e lajal e subaka aset goo awril. Ceeerno Haamiidu Mammadu Muusaa Lih ko nanngal mawngal e lislaam, jaggal kadi e nder Halayɓe. O wuurii duuɓi 97 sabu o yiynoo aduna ko e 1922; hitaande birnagol ALhajji Maalik SIH. O ardiima galle Mammadu Muusaa Lih gila e duuɓi makko 56.Omo limtee e waawɓe Quraan. Ina wiyee nih ko o gooto e ɓeen janngatnooɓe Daabiya Oodeeji mo Ceerno mum artiri haa e juuɗe baaba mum, sabu ceernaajo oo aadorinooki ɗum. Ko o gorko deeƴɗo jamyamo hono no ɓesngu Mammadu Muusaa fof nih. O ɓooyii haɗtaade cellal makko sabu ɗii duuɓi fof o wonaa celluɗo. O wirnaa ko kikiiɗe aset waktuuji 17 e feccere to Daara.
Lewlewal duwaniima renndo islaam fof.
Hamet A LY

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com