TAPSIRAAJI RAABIƊA LEWRU KOORKA 2017

E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde lewru koorka darii haa maaya ko tafsiraaji ɗi raabiɗa waɗata ñande fof, hikka ne koko waɗata, ko nii golleɗee lelortoo
Nokku Baɗoowo waktu
Galle Ceerno Muntaga Ahmadu Ceerno Madaani TAAL 15h00/ 17h00
Jumaa Al hajji Umaar al Fuutiyyu Imaam Ceerno Saydu Muntaga 15h/17h
Rawda Al Hajji Saydu Nuuru, e Ceerno Muntaga, Ceerno Aamadu Mammadu Yawmu, 15h/17h
Jumaa Guy Faati Mayga Ceerno Yahyaa Bolol Ñaŋ …………
Radio Tele Fulɓe Imaam Muhammadu Saalihu Bah, …………
Parsel U 19 Ceerno Saydu SIH, …………
Parsel U 18 Ceerno Barkatu BAAL …………
Medinaa R31X 26 Ceerno Isaaqa LIH, …………
Jumaa Site Assembée wakaam, Ceerno Ahmadu Tijjaani BAH, …………
Jumaa Robos Ceerno Seeh Tijjaani SYH, …………
Zawiya Ceerno Haamiidu SIH, Ceerno Amadu Haamiidu SIH, …………
Caaroy Kaw, Ceerno Jibi Kelli …………
Benna Barak Imaam Muusaa SIH, …………
Jumaa Dalifoor Imaam Seeh Siise Añ, ………..
Kees ( Thies ) Ceerno Jibriil WOON, ………..
Bammbey Imaam Ibraahiima LIH, ………..
Opitaal Dantek( Hopital le Dantec) Ceerno Aadama KEBE, ………..
Ouest Foire Ceerno Habiibu Aan ………..
Keur Masaar Ceerno Abuubakri Jaako ………..
Jumaa Bop ( Bopp) Ceerno Siraaji Baylaa SOH, ………..
Yaraah Duɗal Ceerno Amadu Saalif Mbaay, …………
Jumaa Wakaam Ceerno Amadu Muhtaar BARO ………..

PROGRAMME DES CONFERENCES RELIGIEUSES POUR LE RAMADAN 2017

Associations Conférenciers Lieux Dates
Associations Seyhu Umar TAAL Imaam Ceerno Saydu Muntaga TAAL Jumaa Sayhu Umaar Al fuutiyyu TALL Le 28-05-2017 a 10h
Associations Ceerno Hammee Baaba TALLA Imaam Sariif SIH Cente Amadu Maalik GAY(Bopp) Le 03-06-2017 , a 10h
Associations de Hoore Foonde de Dakar Ceerno Amadu Tijjaani Bah Medina R23X26 Le 11-06-2017, a 10h
Associations de Femmes ressortisants de Mbooyo Imaam Muhammadu BAH Parssel U 21 Le 18-6-2017, a 10h
Association ressortisants de Lugge Ceerno Yahyaa Bolol Ñaŋ, Jidda Caaroy Kaw Le 11-06-2017,a 10h
Association ressortisants de Gaawol Imaam Sariif Sih Dalifoor Le 11-062017, a 10h

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com