TIGGU HAARAAN : TIMTIMOL FM MAWNINII TIGGU HOORE HITAANDE JUULBE

Laawol sappo goo ɓiiwol ngam mawningol tiggu haaraan haalirde Timtimol fm to diiwaan Maatam .Caggal nde ňalɗi njiilii haa arti e Wurosoogi ɗo fuɗɗorino ,sabaabu o noon ko ngam hirjinde rewɓe ɓesnooɓe waawde teddinde ŋeesagol to cuuɗi cafrirɗi baawɗi wonde fof e nder diiwaan o ngam teskaade maayɗeele jinnaaɓe e sukaaɓe . Kadi to bannge yonta hannde o hirjinde ɓe hol ko hoore hitaande juulɓe Muhar ram 1440 fergo Nulaaɗo mo jam e kise ngoni e mum hol to ňalawma naatirta ko ɓesnuɗo e daaɗe salaatu ko ndeen ɓiɗɗo o suɓatee rokkee njeenaari . Hikka noon ko biyeteeɗo Aamadu Moktaar kontee baaba mum tiggu o e Mariyam sih yummum tiggu heɓi ngalɗoo teddungal ɓiɗɗo o wiyetee ko Mohammadu . Teddiniraa ko Sammba Siree Jah gonnooɗo Meer wurosoogi . Tawtoraama denndaangal ɓesnunooɓe e duuɓi ɓennuɗi ɗi e sukaaɓe mumen . Kame ardiiɓe cuuɗi cellal e nder diiwaan o.
Ko weltaare no feewi sabu gooto kala faamii naafoore nde.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

Tagged with:     , ,

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com