TIWAAWOON : CEERNO MADAANI E SETE MUM NJETTINOYII DUWAAWU

Aset 25-03-2017, Ceerno Madaani Taal Kaliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu Taal, ardiima sete mawɗo mo 16 oto ngam yahde Tiwaawon hesɗitinoyde Almudaagal e jebbilaare maɓɓe e Abdul Asiis AL Amiin gonɗo hannde Kaliifa Tijjaaniyaŋkooɓe Senegaal Omo yahdi e miñiraaɓe makko hono Ceerno Makki Muntaga e Ceerno Saydu Muntaga imaam jumaa Sayku Umaara TAAL wonndude e dental Raabiɗa e Ahbaab Sayhu Umaar.
Dental ngal yettiima tiwaawon tawii woni waktuuji 18 pawɗi 05. Nde Ceerno Madaani duwii haa joofni konngol mum ko Ceerno Saydu imaam o rokki konngol e innde ɓesngu Ceerno Muntagaa Ahmadu, rewi e makko ko Ceerno Aamadu Tjjaani mo hoore foonde, o haali koy innde Seernaaɓe haalpulaar yen, rewi e oon ko Ahmed Iyaan Caam, seettii ko hakkunde Ceerno Muntaga e Abdul Asiis Dabbaah, hakkunde Sayku Umaar Taal, hakkunde Al Hajji Saydu Nuuru, e Al Hajji Maalik,
Ko e oon sahaa Kaliifa Tijjaaniyaŋkooɓe Al Amiin ƴetti koŋngol o siftini hakkunde Alajji Saydu Nuuru e AL Hajji Maalik ɗo fuɗɗii ɗo haa ɗo yettii ɗo, o wiyi kadi Ceerno Madaani Alajji Maalik Sih, kala ko dañi ko e Sayku Umaar heɓi ɗum. E wiyde makko ko kaŋɓe koɓe Almudɓe tan to gorol e to dewol. O hollirii kadi so neɗɗo dañii huunde fotaani yejjitde ko ndañ-ɗaa ko ɗo ummii ɗo kono so tawii a yejjitii ɗum firti ko wonaa dimo. O artii e no AL Hajji Saydu Nuuru wonirnoo e galle oo e no wondiri e Al Hajji Maalik sih, kono kadi o hollirii wonde ɓesngu Al Hajji Maalik ko Almudɓe e yeeso ɓesngu Sayku Umar TAAL, kadi ko kamɓe poti tawoyde Ceerno Madaani ɓe nduwanoo ɗum ɓe kesɗitina Almudaagal, kono wuuri soko rufaani ma o ar Dakaar tawa ko ɗum tan addi mo so hesɗitinde Almudaagal, sete o ko toon juuli futuro ɓe paati Dakar. Abou GAYE

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com