UDDITGOL EKKOLAAJI : WUROSOOGI NAATANII GOLLE

Udditgol duɗe nasraan e nder renndo teeru Wurosoogi. Tuggi ko ñalawma altine oo ɗoo jawtuɗo o ina hawrii, 10 oktaabar 2017. To bannge caɗeele teskaaɗe to bannge udditgol ngol, ko ko feewti e boowe ɗe ina keewi tuppe nde wonnoo ɓooyaani ko ɗum remaa. To bannge udditgol ngol kam to bannge jannginooɓe ɓe, janngooɓe ngarii e waktu ngam umminde araaraay leydi ndi, jinnaaɓe sukaaɓe ɓe njaggii e hirjino ngo haa yahri no haanirta nih. Yanti heen ko to bannge binnditagol sukaaɓe hesɓe naatooɓe ɓe. Gardiiɗo ekkol 3 mo Wurosoogi Yunusaa Jallo hollitii no sukaaɓe ngardii e softeende e ndeeɗoo hitaande 2017 ko hirjino ngo ɓenni no foti ɓennirde, kadi yimɓe ɓe gooto kala nanngi heen. Gila kaalirɗe diiwaan o kame, nokkuuji jeewtirɗi mawɓe ɓe kaalii heen no feewi. Ɗereeji puɗɗiima tottireede ngam coodgol kaɓirɗe. Hannde o kaɓirɗe ɗe ina caɗti keɓgol e nder jehreeji ɗi, sakkosaaji, kayeeji, materiyel sewoomteriik ekn… heɓotaako ko jogaa njoorto maa meeri ndi addu heen ballal mum to bannge kaɓirɗe janngirteeɗe. Tee to bannge naatirdi 200 mb, so jogiima sukaaɓe 5 kadi ko a miskiino ɗuum saɗtat, wonii ko mo alaa e bursi.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com