WURO SOOGI : HARE DARANAADE SENAARE INA JOKKI

Hare kaɓagol ŋakkere senaare e taariindi Renndo teeru Wurosoogi ina jokki haa hannde to bannge hirjino jeewte dingire, magooji. Ko ɗuum waɗi e ñallal 03 03 2018 to nokku biyeteeɗo Caali Jakkaa mo Wurosoogi hawrii ɗoon denndaangal hilifaaɓe diiwaan o, irbanisma, asenismaa, halfinaaɓe safaara yimɓe, halfinaaɓe cellal jawdi, e jannginooɓe sukaaɓe tokosɓe. Sabaabu o ko otooji buustooji ɗi tampinii ɗii ɗoo renndooji teeru no feewi, Oogo, Wurosoogi e Maatam sabu kala ɗo ɓe mbelaa ɓe ndufa tee artata ko e nder mumen. Diƴƴe ɗe njaha haa huɗo fuɗa heen jawdi ara ñaama, tee ndiin jawdi ko ko ɓiratee, sukaaɓe kala njanngoyaani njahat hesoyde huɗo ngam ndaartude heen kaalis. Hollitaama noon ndeen hare foti ko yaajtineede haa nokku keeriiɗo dañee tawii wonaa to ɓe mbelaa rufde fof rufee. Goomu hirjino Goonga ɓuri e releeji ɗi kame ardiiɓe leeɗe ɓe ndariima ngam siynude ngoo miijo.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments