WURO SOOGI : RENNDO NGOO UMMANIIMA SENAARE E LAABAL

Eɓɓo daraniingo laaɓal e senaare jooɗdiima e ardiiɓe leeɗe 11 e nder Wurosoogi kame jokkorɗe gollotooɗe to bannge hirjino cellal ,senaare e laaɓal. Ardii ɗeen golle ko Ong Sahel 3000 , Agetip e Gsf Senegaal e gardagol eɓɓoore nde ko Umar Ismayla Jallo lollirɗo Saada Jallo. Golle ɗee pawinoo ko caggal nde eɓɓoore nde yahi njillu to Jurbel e Mbakke ngam yuurnitaade golle baɗaaɗe toon ko feewti e nokkuuji baɗooji walla peewnitooji goppe jaltooje e duusuuji won estasiyoŋaaji teretmaa waɗaa toon Ƴeewde mbela ina waawa waɗeede e nder renndo teeru Wurosoogi , Maatam , Oogo e Nabbaaji. Ndeeɗoo jooɗnde waɗii wune no feewi haa gardiiɗo nokku o waɗi nulaaɓe e teeŋtinde gollal no feewi. Sabu Imaam leegal Daaru Salaam hollitii senaare woni diine maa ɗuum waɗi renndo ngo no feewi sabu so heɓaama nokku ɗo rufatee ɗeen jalte ,feewnitee naftoree tawii alaa lor . Ko kaaldigal hakkunde renndooji teeru kaalaaɗi ɗi e dow nanondiral so nokku heɓaama golle ɗe puɗɗoo waɗeende . Kono e hannde oo e ɗum jibini caɗeele no feewi ,sabu joomen otooji ɗi kala ɗo ɓe mbelaa ɓe ndufata jalte ɗe tee ko e caalli mawɗi hee tee oo sahaa ko e ndunngu wonaa so toɓii waame oo artirat e nder nokkuuji ɗi. Ko waɗi sarwiis aseniismaa e irbanisma kame sarwiis Diiseen Ƴeftii pellitte mumen ngam haɓaade ɗuum

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com