Wurosoogi : Doggi miskineeɓe fotɓe heɓde balle lelnaama.

Ardiiɓe gollorgal sahe3000 jooɗdiima e ardiiɓe leeɗe 11 ɗe Wurosoogi ñallal 17 10 hitaande nde ngonɗen nde to galle meeri to e tawtoregol Sekereteer minisipaal Muhammadu Nuurudiin Lih. Sabaabu ngalɗoo pottital ngam yeewtitde ko fayti e juɓɓitingol doggi miskineeɓe heɓooɓe bursi sikiritee familiyaal sabu teskaade e ooɗoo sahaa alaa sago, goomuuji cuɓagol ɓeen miskineeɓe maa jooɗtoo ngam yuurnitaade ɗiin doggi. Ƴeewde won heɓatnooɓe ndaamordi mumen ujunnaaje joyi e lebbi tati jooni wonko puɗɗii waylaade yo mballu woɗɓe keɓa heen. Ngalɗoo gostondiral miijooji waɗii dumunna juutɗo yimɓe ina kaala heen kadi faamaama.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com