WUROSOOGI E MAATAM : ARDIIƁE LEEDE ƁEE KEBLAAMA

Eɓɓoore wiyateende Sahel 3000 to wurosoogi daddii ñalawma gostondiral miijooji hakkunde ardiiɓe leeɗe e Maatam e wurosoogi ñalnde 08 06 2017.

Ndee ɗoo jonnde Faayiida oo ko delegeeji karceeji Wurosoogi e Maatam ndenti e nduu noddaandu ndu fedde Sahel 3000 e gardogol Saada Iila Jallo.
Yiɗaa heen tan ko ɓe mbaawa wostondirde miijooji hakkunde golle maɓɓe no njahrata e nder ɗee gure ɗiɗi ko wiyetee e tuubankoore intercommunalisation gooto fof waawa ñemtinde goɗɗo o ko addata ɓamtaare e reentaade caɗeele keɓtateeɗe.
Ina yiɗaa hakkunde Meeri Maatam e mo wurosoogi njogodoo njuɓɓudi ngootiri mbela waawa naftude diiwaan oo
Sabu ina teskaa ko gooto waawi fof ko ɗiɗo ɓuri.
E famminde kadi konsey karcee hol ko woni darnde mum.
Gooto fof ina jogii ko halfinaa e no halfiniraa e no foti golloraade.
Be miijtiima kadi e nder leeɗe Maatam/Wurosoogi no potiri golloraade kala ko feewti e politik
ko bonnata ko hol no foti daroreede waasa naworde yimɓe ɓee.
Ndee ɗoo jonnde waɗii waktu e feccere arɓe ɓee kollitii ɗum ɗoo ko ɗum kesum hay so meeɗi waɗde kamɓe kam ko ɗum kesum.
Eɓɓoore adannde nde ndenndi daraniinde laaɓal wiyetenoonde Passevo, ndeen Eɓɓoore daranii ko haɓaade ko otooji buustooji ɗii won to njuppata ɓeydataa cellal haa teenti noon sahaa ndunngu,ko ɗuum noon yaajtinaa waɗtaa Passevom Wurosoogi e Maatam.
Eɓe njogii lomtooji rewɓe e worɓe e nder leeɗe Maatam e wurosoogi waɗde jeewte hirjino ngam haɓaade ɗeen baɗe muusɗe.
BOOKAR SEK www.lewlewal.com/wurossogi

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com