WUROSOOGI : EKKOLAAJI PUTTAAMA NGAM HEBLANAADE UDDITGOL

ngam yilloyaade koreeji e yahde yiyoyde ɓesngu mum , haŋkadi guurte ngasii haa laaɓi cer . Ekkolaaji ɗi nana kebanoo udditde ko ɗuum fedde jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe ndariima ngam ittude kuɗooli gonɗi e nder ekkolaaji ɗi haa sukaaɓe ɓe mbaawa hisde no haanirta nih . To ekkol 3 mo Wurosoogi hay gooto heddaaki kamɓe jinnaaɓe ɓe fof e pedle sukaaɓe ɓe mbaɗii dawol mawngol ngam jaɓɓaade eɓɓoore laamu ngu udditde hannde jannga hannde jeewte baɗaaɗe e kaalirɗe ummoraade e halfinaaɓe jaŋde e nder diiwaan Maatam ndariima heen no feewi . Eɓɓooje keewɗe nana ndarii ngam tabitinde ngoon miijo.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com