WUROSOOGI : FEDDE WONDUBE E JABET NANI DARNEE

Gardiiɗo opitaal Wurosoogi, daɗɗii miijo ngam sosde fedde yimɓe wuurduɓe e rafi jabet. Ko ɗuum waɗi ngoon eeraango yaajii haa denndaangal wuurduɓe oon rafi tawtoraama ngarii e keewal. Saabii ɗuum ko teskaade caɗeele wuurduɓe e rafi o ina jogii caɗeele ngam safraade, to safroytee too ina woɗɗi tee rafi o ina tiiɗi. Fedde ndee sosaama ñalnde 31 01 2018 to opitaal.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU GOODAL