WUROSOOGI : JUURAGOL CEERNO ALIW CAAM MAWNINAAMA

Ziyaara 25 ɓiijo to Wurosoogi, tawii waɗantee Ziyaara o ko Ceerno Aliw Ibnu Demmba Siriñ Caam ɗo e nder wuro ngo. Ko tuggi ñalnde 6 haa 7 Awriil 2018. Hoɗɓe ummoriiɓe banngeeji kala, Amerik, Orop haa e nder leyɗeele Afrik. Leyɗeele takkiiɗe ɗe ko wayi no Muritani, Maali, Gine konaakirii, Gine Bisaaw, Gammbi, koddiwaar, Sarliyoŋ haa Nijeriyaa e ko nanndi heen. Diiwanuuji Senegaal, kono diiwaan Maatam heedaani heen sara. Jamma 06 ko jamma jibineede Annabi. Ñallal 07 ko ñalnde heen jooɗnde jooɗii. Tawtoraama ziyaara o, jaagorgal kalfinaangal jaŋde heblooji hono Mammadu Talla, Yaayaa Abdul Kan, Farba Ngom, Guwernoor Umaar Mammadu Baalde e sete laamu timmuɗo. Ko adii puɗɗagol duwaawuuji mbaɗaa, Ceerno Faal Sek yeewti banndiraaɓe hade Farba Ngom haalde doggol arɓe e innde laamu ngu, o ñaagaade nde Ceerno Aliw Caam duwantoo mawɗo leydi ndi. Sabu ko ɗum ngoƴa makko hay sinno mawɗo leyndi haalaano ɗuum kaŋko Farba o haalat ɗum. Mammadu Talla ƴetti konngol e innde hooreejo leydi. Ceerno Aliw Caam ƴetti konngol ngam jaarde Farba Ngom e darnde nde darii ngam ziyaara o yahri no haanirta nih. Caggal nde juulaa Tiisubaar duwaawu waɗaa.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com