WUROSOOGI : LIISEE YERO BAAS SP UDDITIII JANNNGINTU

Liisee mo Elhajji Yero Ɓaas to Wurosoogi jeyaama e nokkuuji janngateeɗi, cuɓaaɗi to bannge miijo laamu Senegaal teeŋtini e eɓɓoore wiyateende Udditi hannde, janngee hannde. Ko ɗuum jannginooɓe, janngooɓe, jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe kame gardiiɗo Liisee o meer wuro ngo nana ndarii ngam daranaade laaɓal nokku. Ko ɗuum e eeraango ngo ɓe mbaɗi fayde e ɓesngu Wurosoogi ngam pedle ɗee kala ndaranoo tawii ko e yarlitaare mum. Nde wonnoo nokku ina heewa huɗo, wonaa nokku beeɓoowo naatde so tawii fewnitaaka. Nde eɓɓoore Udditi hannde, janngee hannde wonii: duuɓi 2 ko ɗuum eɓɓaa ko ɗum waɗi darnde e himme e yarlitaare sukaaɓe e mawɓe e kala fedde ina ɗaminaa maa yahru no yiɗiraa nih. Kaŋko Aamadu Njaay gardiiɗo Liisee e Siley Jah gardiiɗo fedde jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe nana ndarii e hirjinde renndo ngo.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com