WUROSOOGI : LULNDE NGAM WALLLITDE SUKAABE E YOOLTUDE HUJJAAJI MUMEN

Jaagorgal leydi senegaal kalfinaangal ñaawooje
Gollorgal toppitiingal nehdi, ndeenka kame kisal ɓesnguuji.
E ballondiral DESPS/Unicef, daɗɗii lulnde balɗe tati e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde ko Otel Soogi to renndo teeru Wurosoogi waɗaa, maa duumo tuggi ñalnde 16 haa 18 /08/2017.Sabaabu lulnde ko ngam ɓeydugol mbaawkaaji ɓeen daraniiɓe yooltude hujjaaji,hakkeeji, ndeenka, jaŋde, cellal, nehdi sukaaɓe diiwaan Maatam. Ɓeen ngoni ñaawooɓe, sanndarmaaɓe, polisaaɓe, daraniiɓe ndeenka suka wiyeteeɓe AEMO, daraniiɓe cellal wonɓe e nder palɗe tati ɗe: Maatam, kanel e Raneeru. Pedle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje tawii woni faandaare mum ko wallitde sukaaɓe, seeremɓe jannginooɓe, almameeɓe diiwaan Maatam, Kiree mo Igiliis Maatam, ardiiɓe jaŋde diiwaan o ekn… fof tawtoraama. Sabaabu o ko mbela waawde wallude anndude e ɓurde heɓindaade gollal mum e ko faanditaa e nguurndam suka o. So ƴeewaama e yoga e sukaaɓe jaŋɗeele mumen mbonii, tee ko golle kiisɗe ngollata, dognugol saretaaji, motooji. Yoga heen ko jaawinooɓe yammbaa, njaram ɗuum so yuurnitaama maa wood ko ɗum badtini e nder renndo ngo. Ɓe ɓetii ɓe tawii alaa ko ɗum luutondiri e sariyaaji leydi ndi. Golle puɗɗiima e paamondiral tawaaɓe ɓe.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com