WUURTINDE GANNI E PINAL : FEDDE ŇEEŇBE MAATAM DARNAAMA

Fedde ňeeňɓe diiwaan Maatam sosaande e 2008 nde ňiiɓirde mum woni to Waasaakodde Mbayla. Sabaabu ndee ɗeeɗoo fedde ko wuurtinde darnde, pinal e karallaagal ňeeňaagu, ko ɗuum ko denndaangal kinɗe ňeeňɓe nana e nder fedde nde, maabuɓe, sakkeeɓe, wayluɓe, lawɓe laana kam e wammbaaɓe. Ɓe mbaɗii taaɓal mawngal haa ɓe keɓii ɗerewol keptinirgol fedde. Eɓe njogii eɓɓo ngam darnude nokku kebloowo sukaaɓe to bannge ňeeňaagu. Hannde o fotde 150 wuro e nder diiwaan o ina jeyaa e fedde nde tuggi Hoorefoonde haa Bonnji jeeri e waalo diiwaan Maatam naatii e fedde nde nana ɓeydoo yoga e gure ɗe kebaani naatde nana njippoo e ɓeydaade heen. Ňallal 07 haa 8 09 2018 jamma pinal dillere maabuɓe ko mawɗo Hammadi Maturu Joŋ mo Jowol rewo waɗi hiirde nde,caggal ko Aamadu Coobeeri Ba gorko mo Hamaraaɓe tammbii golle ɗe to cuuɗi men Ganna Balol e gardagol hooreejo fedde nde Elhajji Mboh gorko mo Cempeŋ e denndaangal gure ňeeňɓe nootitiima batu ngu. Cukko Meer mo Oogo Mammadu Demmba Caam hollitii darnde e nafoore fedde nde. Muusaa Bookar Caam meer mo Wurosoogi ardii e sete timmuɗo ngam nootitaade jooɗnde toɓɓe keewɗe mbaɗaama ko Ƴeewde eɓɓooje cuɓaaɗe ina mbaawa siyneede,ina jeyaa e ɗeen eɓɓooje kam ko mahde galle kebloowo sukaaɓe to bannge ňeeňaagu.
Bookar sek Lewlewal Maatam

Tagged with:     ,

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com