YOOLAYRU NDUNNGU : Sukaaɓe tato njooliima to Galoyaaɓe

Caggal yoolayru waɗnoondu to cuuɗi men Huudallaahi, jaayiya muusɗo waɗii to Galoyaaɓe ñalawma 14 08 2017.Galoyaaɓe woni ko e diiwaan Maatam, falnde Maatam e nder renndo teeru Oogo, hakkunde mum e Oogo hirnaange mum ko 4 km. Sahnga waktuuji 14 ko sukaaɓe 3 rewɓe njoolii e caanngol. Heen 2 ko duuɓi 10 heen gooto ko 13 yahrata. Hollitaama heen ɗiɗo ko woosoynooɓe haako, gooto wonnoo ko wuppude ko ɗoon ndeke saatiiji maɓɓe kawriti ko boobo o wuppatnoo ɗo. To njiɗi lootaade ko ɗoon waame tawi ɓe ɓe njoolii. Nde sappoor yettatoo tawi ɓe njaltinaama.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com