Blog

 • WURO SOOGI : JANNGOOBE TOON PULAAR KEBLAAMA GADANOL
  Posted in: Joljole

  Ňalawma 07 07 2018, Duɗal Nanondiral janngooɓe pulaar e nder renndo teeru Wurosoogi keɓii heblo mum adanngo e fedde wiyeteende Ong Jed. Ngooɗoo heblo maa wallu no feewi janngooɓe ɓe waawde ɗowde golle mumen. So tawii aɗa janngina neɗɗo ɗemngal neeniwal yo taw aɗa jannginora ɗum waawde eɓɓude golle jeňtinooje ngalu. Ngooɗoo heblo caggal nde […]

 • WURO SOOGI : RENNDO NGOO UMMANIIMA SENAARE E LAABAL
  Posted in: Joljole

  Eɓɓo daraniingo laaɓal e senaare jooɗdiima e ardiiɓe leeɗe 11 e nder Wurosoogi kame jokkorɗe gollotooɗe to bannge hirjino cellal ,senaare e laaɓal. Ardii ɗeen golle ko Ong Sahel 3000 , Agetip e Gsf Senegaal e gardagol eɓɓoore nde ko Umar Ismayla Jallo lollirɗo Saada Jallo. Golle ɗee pawinoo ko caggal nde eɓɓoore nde yahi […]

 • MAATAM : GOOMU OFNAC YILLIIMA TOON
  Posted in: Joljole

  OFNAC jooɗnde mum e dental pedle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje e nder diiwaan Maatam, ndeen jooɗnde jooɗaa ko hannde 09 07 2018 to Saamburu komersa mo Maatam. Ardii jooɗnde ko cukko guwernoor Maatam kalfinaaɗo geɗe ɓamtaare hono Sokna Ngom. Dental pedle ɗe ngonaa laamuyaŋkooje ngarii e keewal sabaabu ngalɗoo ňallal ko wostondirde miijooji ngam haɓaade njeenaari […]

 • LAAWOL WUROSOOGI HAA BAKKEL : JOOM EN OTOOJI E MOTOOJI EN NGOYTIIMA
  Posted in: Joljole

  Goytaali e bagginaali ɓeen dognooɓe werlaaji e motooji jakartaa e nder diiwaan Maatam . So tawii waadere memii leydi ko caɗeele mawnde fayde e yoga e nokkuuji joňiiɗi ɗi . Tee yoga e gure tappamaaje ɗe won e laabi tuɗat ndiyam oto waawaa rewde heen haalaaka moto jakartaa. Laawol Wurosoogi fayde Bakkel memotaako e oo […]