Blog

 • TEETNGEL E NDER MAATAM : WURO NGOO WOYTIIMA JOOKRE MUM
  Posted in: Joljole

  Wuro Teetingel ina woytoo caɗeele mum. Teetingel ko wooto e gure fulɓe wonngo e nder diiwaan Maatam e renndo teeru Nabbaaji siwol. E ñalawma 02 07 2017 ɓe kollitii haɓe ngondi e caɗeele, so ndunngu o arii yettaade nokkuuji maɓɓe ɗi ina saɗti no feewi. Hakkunde maɓɓe e BoyInaaji ko 7km kono alaa laawol kaaƴe, […]

 • HUDALLAAY E NDER FERLO : AYAAWO E SEEDANTAAGAL
  Posted in: Joljole

  To wuro men Hudallaahi jaayiiya mawɗo waɗii fotde yimɓe 5 caŋkiima e galle gooto e ƴiiwoonde yawtunde ɗo nde mawɗo debbo gooto ina wiyee Sira Barka kam e taaniraaɓe makko ɗiɗo sukaaɓe heen gooto heɓii duuɓi 13. Njoyaɓo o ko galle goɗɗo ko suka tokooso ɓiy biyeteeɗo Ibnu oon ɓiɗɗo o inniri Jalaaludiin Bah. Kamɓe […]

 • NDUNNGU 2017 TO MAATAM : TOƁO ARII TEE LAABI PEEWAANI TAWO
  Posted in: Renndo

  Toɓo heewngo ndiyam jippiima ñalnde 28 06 2017 e nder diiwaan Maatam teeŋti noon e falnde Kanel. Ko ɓuraa huleede to bannge diiwaan daande maayo, wuro Ballel Sowanaaɓe laawol baɗangol kaaƴe boɗeeje a dogat fotde 13 km alaa ko feewi heen, kanel fotde 80 km alaa ko moƴƴi heen. Eɗen nganndi laawol Wurosoogi Bakkel ko […]

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]

 • HUDALLAAY (FERLO), TAMMBAA, KOLDAA E KAFRIIN : NDUNNGU NGUU NAATIRII FITINA
  Posted in: Renndo

  Ndunngu nguu no fuɗɗorii nih ihikka ina muusi. Caggal toɓo yooɓinoongo fittaandu to Tammbaa (fuɗnaange Senegaal), diiwaan Maatam oo heɓii heen geɗal mum. Ko yimɓe njoyo pittaali munen keddii e ƴiiwoonde toɓnde toon talaata. Ko heewi kadi bonii toon e ngalu. Ñalawma hannde oo. Ko hono noon kadi to Koldaa to suka tokooso yahdie ndiyam. […]

 • UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI
  Posted in: Renndo

  Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka. E wiyde makko, ɗeeɗoo golle […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com