Blog

 • NDUNNGU 2017 TO HUDALLAAY : : SUKAAƁE ƊIƊO NJOOLIIMA TOON
  Posted in: Renndo

  Caggal boomaare muusnde waɗnoonde to cuuɗi men Hudallaahi ferlo, ñalawma Alkamiisa 28 07 2017,yoolayru kadi waɗii toon sahnga waktuuji 11 subaka ko sukaaɓe ɗiɗo njoolii toon. Ɓeen sukaaɓe ko tokosɓe yahrooɓe duuɓi 7 e 8 tawii ko worɓe sukaaɓe janngatnooɓe alqur’aana to Huudallaahi. Ɓeen sukaaɓe noon hollitaama ko dawatnooɓe gese, tuma nde ɓe ngartatnoo ko […]

 • WOOTE DEPITEEJI :GULAALI E LUUKAALI FOF NJOOFII
  Posted in: Joljole

  Beytol ngol joofii e Ahmadfaa. E nder palɗe 45 gon◊e e nder Senegaal, ko Bennoo Bokk Yaakaar nawi wune oo haa heddii palɗe 3 : Sarayaa, Keedugu e Mbakke mo suwaa hollirde ko yalti toon.So renndinaama ma won hedde 83 depitee, so tawtii depiteeji 15 caggal leydi ɗii e ko jogori ummoraade e doggol ngenndiwol […]

 • ALFAAJI FUUTA : GOOMU RAP NDARIINGU E LAAWOL
  Posted in: Pinal

  Alfaaji fuuta ko sukaaɓe men dillooɓe to bannge naalaŋkaagal senngo Rap, tawii ko sukaaɓe ɗiɗo jiyduɓe anniya gooto: ko Kaaw Lih e Saydu Soh lollirɗo Nammbe won. Goomu o sosaa ko e hitaande 2007.Fotde hoolaare e yiɗde hakkunde maɓɓe Elhajji Baaba Maal e hitaande 2008 wallitii ɓe no feewi to jahrugol yeeso golle maɓɓe. E […]

 • HARE HEEGE E POOY’NDAM : FOTDE 22 SEEDANFAAGU TOTTIRAAMA
  Posted in: Joljole, Santé

  Meer mo Wurosoogi Muusaa Bookar Caam tottirii fotde 22 seedantaagal e ɓeen sukaaɓe rewɓe daraniiɓe e dow yarlitaare e kaɓagol ŋakkere haaranduru wiyeteeɓe e tuubaŋkoore VNC. Ɓee ɗoo sukaaɓe ko ɓe gollorgal biyeteengal USAID_Yaajeende halfinnoo golle ɓetgol sukaaɓe yahrooɓe tuggi ko timmaani hitaande haa duuɓi 5 kam e dewindaagol cellal rewɓe sowiiɓe haa mbaawa ɗoftaade […]

 • NDUNNGU FUUTA ; HOKKERE NDEE JIBINII KULHULI
  Posted in: Renndo

  Hokkere muusnde e nder reedu fuuta haa teeŋti e nder diiwaan Maatam. Eɗen nganndi gila e darorɗe lewru Suliyee ndu ko ƴiiwoole ɗiɗi tan mawɗe teskanoo ko toɓii kono to bannge ferlo ngo ina ɗaminaa wonko fuɗɗii heɓeede to bannge ndunngu ngu. Sukaaɓe men agaaɓe iwtunooɓe ngoni ɗo ƴarii, kono hannde o ko e kulhuli […]

 • LANNDA APR : CEERNO ALASAN SAL YALTII
  Posted in: Dawrugol

  Ceerno Alasan Sal yaltii lannda APR. Ko alarba hannde oo o habri ɗum. E ko o dallinorii ko wiyde lannda kaa ko gooto duhii heen tuuba, ka nattii wonde lannda potal to moni kala waawi rokkude miijo mum. Hade ngal ɗoo jaltal, ko tawa o jooɗiima ko ɓuri lewru caggal nde o riiwaa ne laamu […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com