Blog

 • SENEGAAL DEM DIKK : OTOOJI DAKAAR MAATAM PUƊƊIIMA DOGDE
  Posted in: Joljole, Kesum

  E nder eɓɓo waɗtude nawde otooji Dakaar Dem Dikk e diiwanuuji ɗii, diiwaan Maatam yantii e ɗiin diiwanuuji to ɗi puɗɗotoo dogde. Ko altine garoowo oo biisuuji gadani ɗii ummotoo Dakaar feewde Maatam tawa ina waɗi dartanɗe Dahra Jolof e Linngeer. Ko balɗe tati otooji ɗii mbaynotoo Dakaar feewde toon. Njoldi ndii ko ujunnaake ɗiɗi. […]

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

 • ABDULLAAY DAAWUUDA JALLO WONI KO E SUNAARE
  Posted in: Renndo

  Andullaay Daawuuda Jallo jaagorɗo kalfinaaɗo kisal e ndeenka leydi woni ko e sunaare. Neene makko ina wiyee Nguura Jallo ina hawri e lajal to leydi Farayse.Teŋre makko ina waawi yettoo Dakaar Altine sabu o wirnoytee ko to Bokke Jalluɓe ñande talaata 06 korse.Kaŋko Nguura Jallo ko Farayse o nawanoo ngam safroyaade. Ɗewlewal group ina nelda […]

 • DOGGI NDAARTOOƁE DEPITEEJI : WON KO FUƊƊII SUYDE HEEN
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ko Fecci-jamma talaata hanki wonnoo lajal battindiingal ngam jettingol doggi wonande yiɗɓe jeyeede e suɓngooji depiteeji. Hakke 45 doggol yettiima juuɗe jaɓɓatooɓe ɓee. Ɓeen ne ina njogii balɗe ɗiɗi ngam jaɓde walla riiwtude doggi ɗii. Fecci jamma talaata 30 Me,duñondiral heewii e nokku to doggi ɗii nawatee too. Limaama ko meeɗaa waɗde e daartol politik […]

 • LANNDAAJI CERINDIIƊI ƊII : GOLE LUURDUƊE E RIMMBA POLITIK
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Dillooɓe e politik e Senegaal pawi ngondiigu mumen ko e ngartam moni kala. Ko ɗuum woni sabaabu haa e kala sahaa ɓe njiydaani dawol ndennda laawol. Ɗuum ko feeñata kala nde suɓngooji paandii, wonii sahaaabu haa alaa ɓe meeɗaani wondude e maalde politik, kono alaa kadi ɓe maalde mumen fawiinde e ngartam,fusaani nde sikkaaka. Ɗuum […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com