Blog

 • KARALLAAGAL KESAL, NDEEN WADDE LIMOORE HESERE (Hammadi Jah)
  Posted in: Kesum

  rtal teskorgal e okteeji maggal. E karallaagal kesal hannde eɗen keewi nan’de kartal teskorgal (carte mémoire) ko nanngam Mega okte (Méga octet) walla nanngam Jiga Okte ( Giga Octet), eɗen teskii kadi ɓurngal mawnude limoore fo ɓurata waawde nawde leppi haala walla jimi, nate e jeeɓi (film). Hol ko woni Okte ? To fulɓe tonngirɗe […]

 • MOOFTAL KAAYITAAAJI JIBINANNDE : MEERI WUROSOOGI HEBLIIMA
  Posted in: Renndo

  So tawii to bannge kisnal ɗereeji jibinannde ina hunanoo hannde e nder meeri Wurosoogi uddii ndeen yolnde. E sahaaji ɓennuɗi ɗi wonɓe to bannge nokku peewneteeɗo ɗiin ɗereeji keblaama no feewi to bannge karallaagal kesal haa ɓe mbaawi huutoraade ɗiin masiŋaaji. Hannde oo Me Muusaa Bookar Caam tawtoraana puɗɗagol golle ɗe. Kamɓe gollooɓe toon ɓe […]

 • SALAMATA BAH MO DAHRA JOLOF : SUKA JAAKORAAƊO FEEÑII
  Posted in: Joljole

  Ko o suka tokooso to bannge duuɓi, konl joom dokke e hakkille. Salamata Bah ko kam ari goore to duɗal mum ruttii heɓi bak mum wondude e jaaroore. Omo yahra e duuɓi sappo e jeetati, kono hakkille mawɗo fadataa duuɓi joomum. O jeɓaani hay ballal gootal no won eleweeɓe kono pellital makko e himm makko […]

 • NGUURNDAM CEERNO SULEYMAANI BAAL : LEFOL KESOL NAATII JEHRE
  Posted in: Pinal

  Lefol kesol gartungol e nguurndam Ceerno Sileymaani Baal artii e lefol suka rappoor ina wiyee Aadama Sih. Omo duusondiri e suka biyeteeɗo Calle. Ko jime jeegom o loowi e ngol lefol ngol o teddiniri Ceerno Sileymaani Baal. Yimaama heen : Ceernaajo oo, Piir, Abdul Qaadiri… Ina arta e maggol kadi sawtawuuji aCalleɓe golluɓe walla winnduɓe […]

 • FUKUBAL AFRIK : WAYLOWAYLO ADDAAMA E JUƁƁ6NGOL NGOL
  Posted in: Coftal

  Kawtal Afrik fukubal jooɗiima to Marok ngam addude waylowaylo e juɓɓingol ngol. Ina jeyaa heen egginde sahaa juɓɓingol ngol. E kawgel garoowel ngel ko lewru korse e morso (suwee e sulyee). Ɗum ko ngam weeɓtinde keɓagol fettooɓe ɓee sabu e oon sahaa fukubal Orop uddat. Ina jeyaa e waylowaylo oo ɓeydude kippuuji ɗii. E kawgel […]

 • REFERENDUM MURITANI : KO E OO ALJUMAA FECCI JAMMA RUUMO NGOO FUƊƊOTOO
  Posted in: Joljole

  Leydi Muritani naatanii daawal kimmungal feewde e suɓngooji naamndal ɓesngu leydi. Ɗiin suɓngooji ngam waylude huunde e sarɗiiji dowrowndi leydi ndii jogori waɗde ko ñande joyi juko. Ina jeyaa e toɓɓe suƴngooji ɗii njogori waylude araaraay Muritani, jimol bakko leydi… kono heewɓe njiyri ɗum ko gaajaare ƴaaɓorgel goonga, yiɗde tan heddaade e jappeere ndee.

 • HARE DANLE DE NDEWAANI LAAWOL ; FEDDE FAFD YILLIIMA GURE JOYI E MAATAM
  Posted in: Joljole

  Yeewtere renndo e nder nokkuuji ɓadiiɗi ngam newnude ɗanle dewɗe laawol daɗɗii tuggi ñalnde 19 haa 23 suliyee 2017. E nder miijo heñoraango AID tonngoode 10733,tawii ko gollorgal Itali ngam ɓamtaare AICS, e fedde nde wonaa laamuyaŋkoore Girin koros Itali waɗi heen ngalu mum e ballidiiɗo mum e nder diiwaan Maatam Dental Pedle ngam Ɓamtaare […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com