Blog

 • TAPSIRAAJI RAABIƊA LEWRU KOORKA 2017
  Posted in: Joljole, Pinal, Renndo

  E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala […]

 • 28 HITAANDE KO AAMADU MAALIK GAY WIRNII : GOLLE MAKKO CIFTORAAMA HANNDE
  Posted in: Renndo

  Hono no ɓe ngaadorinoo kala hitaande, hikka kadi Gollooɓe to santar Aamadu Maalik Gay ciftorii golle makko. E oo subaka 28 Me, duwawuuji e sadakeeji mbaɗaama e yeeso koreeji e ɓe o wuurdunoo. Duwaawu oo waɗaa ko e yeeso joom suudu makko Habii Saar e sukaaɓe makko 2. AZrdiiɓe USE ko wayi no Mammadu Joob, […]

 • ROJJU YUMMUM DULEEƊI, BAAMMUM DULEEƊI.
  Posted in: Kesum

  WINNDANNDE HAMMADI SAMMBA JAH Ɓaawo hitaande ko baagal weeyo Juno fuɗɗii gollaade, jooni ngal nuldii ko laaɓi e kabaruuji Rojju, nde annduɓe tiimi e ko ngal neldi ummoraade e Rojju, ɓe ƴeewtindii ɓe tawi ko duleeɗi moolanaaɗi ngoni e lobbuli ɗaŋre ɓurnde mawnude e yuɓɓo-naange. Rojju ko aduna kaawniiɗo mettuɗo ɓadaade saka won’de, sabu dingiral […]

 • GULLITAALI KALIIFA SAL : KONONEL DAAWUUDA JOOB ADDII HEEN JAABAWUUJI
  Posted in: Renndo

  Gardiiɗo kasooji senegaal, woni Kolonel Daawuuda Joop, huccondirii e jaayndiyaŋkooɓe e ooɗo Alarba 24-05-2017 ngam addude dalillaaji e ko yowitii e ngonka Kaliifa SAL to Robos, o hollirii Kaliifa SAL, nanngaa ko gila ñande 7-3-2017 , o fuɗɗii jaɓɓaade arooɓe salminde ko ñande 13-03-2017, ndeen e jooni o jaɓɓiima toon yimɓe 206. Ko yowitii e […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com