Blog

 • ALARBA WATTANNDE LEWRU : HALWAAR SIFTORII SAYKU
  Posted in: Joljole

  Kala alarba sakket e yaawa, renndo juulɓe ina hawrita to Halwaar ngam siftorde naatgol e aduna Umural Fuutiyyu. Alarba 17 yaawa, hay so tawii wonaa sakket alarba e lewru nduu, Ceerno Basiiru e dental mum kawritii to Halwaar ngam wuurtinde geɗe Umar. Kono kadi ko e oon sahaa renndo ngoo renndinta ngalu ngam feewnitde Halwaar. […]

 • JAAYNDEEJI SENEGAAL ALKAMIISA 18 ME 2017
  Posted in: Joljole

  Jaayndeeji Senegaal e oo alkamiisa ngartii e pellital Aysata Taal Sal yahrude arsuka mum e woote garooje. Yanti heen ko konngol hooreejo SUudu sardiiji Senehgaal jimoowo Makki SAL yelaa. Tarani en jaayndeeji Senegaal alkamiisa 18 Me 2017 ko Faatimata Jallo mo Teccaal.

 • GUNNJUUR E NDER GAMMBI: NOKKU ƊO BATTANE SAYKU UMAR TAWATEE
  Posted in: Renndo

  Oo alarba 17 Me, Ceerno Basiiru e dental mum ina tawee to Halwaar ngam juurogol Sayku Umar. E nder ɗuum, Lewlewal holla on huunde e nokkuuji kaawis to Sayku rewnoo e nder Gammbi: GUNNJUUR. Gunnjuur; ooɗo noku tawateeɗo e nder leydi Gammbi, ko nokku ɗo Sayku Umar yillinoo ina ummii Madiina. Ko o jooɓnanooɗo yiiloyaade […]

 • NANNGAL NAANGE WALLA LEWRU : HOL KO SOOMII HEEN
  Posted in: Kesum

  Winndannde Hammadi JAH (PULLO HANNDE) Eɗen mbiya lewru walla naange nanngaama so tawii en nattiiɗe yiyde e saha nde foti yiyeede, wonaa nanngeede foti wiyeede, foti wiyeede ko wirniima sabu woodat ko reɗɗii hakkunde lewru e naange lewru wirnoo, wooda kadi ko reɗɗii hakkunde leydi e naange, naange wirno. Ko reɗɗotoo koo ko woni ? […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com