Blog

 • NDUNNGU 2017 TO MAATAM : TOƁO ARII TEE LAABI PEEWAANI TAWO
  Posted in: Renndo

  Toɓo heewngo ndiyam jippiima ñalnde 28 06 2017 e nder diiwaan Maatam teeŋti noon e falnde Kanel. Ko ɓuraa huleede to bannge diiwaan daande maayo, wuro Ballel Sowanaaɓe laawol baɗangol kaaƴe boɗeeje a dogat fotde 13 km alaa ko feewi heen, kanel fotde 80 km alaa ko moƴƴi heen. Eɗen nganndi laawol Wurosoogi Bakkel ko […]

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]

 • HUDALLAAY (FERLO), TAMMBAA, KOLDAA E KAFRIIN : NDUNNGU NGUU NAATIRII FITINA
  Posted in: Renndo

  Ndunngu nguu no fuɗɗorii nih ihikka ina muusi. Caggal toɓo yooɓinoongo fittaandu to Tammbaa (fuɗnaange Senegaal), diiwaan Maatam oo heɓii heen geɗal mum. Ko yimɓe njoyo pittaali munen keddii e ƴiiwoonde toɓnde toon talaata. Ko heewi kadi bonii toon e ngalu. Ñalawma hannde oo. Ko hono noon kadi to Koldaa to suka tokooso yahdie ndiyam. […]

 • UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI
  Posted in: Renndo

  Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka. E wiyde makko, ɗeeɗoo golle […]

 • JEHRE WUROSOOGI E IINCURU KEBUNGAL JUULDE
  Posted in: Renndo

  Kebungal juulde koorka jeyaama haŋkadi e ngoƴaaji joomen galleeji. To bannge jeereeji soodooɓe comci, paɗe kame yeeyooɓe nana mbadda ustu ɓeydu. Kono wonɓe nganndu ɗaa ngonaa jeyɓe juuɗe mumen ina naatta heen ngam sostinde ko njeyaa. Ina wayno gila nde koorka ka darii to bannge to ñameele ɓiɓɓe leɗɗe ina ngoodi! ko wayno banaana, pom, […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com