Blog

 • JEEWTE KOORKA : NASRUL MUMINIIN WADII NO WOOWNOO
  Posted in: Renndo

  Daawal sappo e ɗiɗiɓiiwal jeewte diine ngal Fedde Nasrul Muuminiima waɗii ñalnde 15 koorka, to Wurosoogi.Fedde Nasrul Muuminiima ko fedde Jokkere nde 315 tergal, jiƴɗuɓe ndennndi miijo wooto e jokkondirde enɗameeje. Ndeeɗoo fedde sosaa ko hitaande 2004,to wurosoogi. Faandaare fedde nde ko ballondiral e kala goƴaaji ɗi gooto kala wondata. kala dañɓe haajuuji ko wayi […]

 • DOGGI SUƁOTOOƁE : IDI GAY HAAYTII JEYEEDE HEEN
  Posted in: Dawrugol

  Omo fadanoo e nder dogfol Aar Senegaal, kono jaayndeyeanke oo haaytii jwywede w ngemmbatooɓe w suɓngo depitewji ɗii. Waɗi noon ko o qonnoo ko e doggol Ibraahiima Fay diiwtangol ngol. E ko njokkondir ɗen e makko p hollitii ko gardiiɗo dogfol nfol doti haalde sabu kqnko o waɗaani politik, ko añnoode sooynude jikke mo oon […]

 • BALLITAL : MAROK YALINII TAGOORE AADEE NDE 300 UJUNERE HITAANDE
  Posted in: Kesum

  To leydi Marok kedde ƴiye yimɓe ina ubbitaa toon, ko ɓeen maayi faade hannde waɗii duuɓi 300 000. Ɗum ɓeydiima teeŋtin’de won’de iwdi aadee ko duunde Afrik, caggal ɗuum ɓe carii ɓee caakii e duuɗe keddiiɗe ɗe, Orop, Asi, Ostrali e Amerik. Ɗo kedde ƴiye njiytaa ɗo ko nokku kecciɗɗo wonnoo sahaa mbo ɓeen nguuri […]

 • DIIWAAN MAATAM : DUWAAN EN PAWII JUNNGO E NGALU KEEWNGU
  Posted in: Joljole

  Duwaañ mo diiwaan Maatam fawii junngo e forot mo njaru mum tolniima e 15 miliyon 767 ujunere 500 e kaalis seefaa. Caggal nde ɓe mbaɗi golle maɓɓe e kikiide 08 06 2017 to ñiiɓirde maɓɓe to ɓe kollitii geɗe keewɗe peewtuɗe e forot jaggaaɗo e nder diiwaan Maatam nde wonnoo ko diiwaan keerondiraaɗo. Ina tawee […]

 • DOGGI SARƊIYANKOOƁE BENNOO: HUUNDE NDEE NANI ƁEYDOO LAAƁTUDE
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Lajal pummitgol ngol nani ɓeydoo ɓadtaade,geɗe ɗee ina ɓeydoo laaɓtude. E oo sahaa inɗe keewɗe puɗɗiima yaltude e nder sirluuji doggi ɗii. Wonande Bennoo Bokk Yaakaar ina anndanoo ko Muhammed Bun Abdallaahi Joon woni hoore doggol ngol, Jooni ɓurii laaɓtude e ko jaaynde l’obs feññini. Ina tawee heen e hoore doggoɗ ngenndiwol ngol : Ndey […]

 • WUROSOOGI E MAATAM : ARDIIƁE LEEDE ƁEE KEBLAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Eɓɓoore wiyateende Sahel 3000 to wurosoogi daddii ñalawma gostondiral miijooji hakkunde ardiiɓe leeɗe e Maatam e wurosoogi ñalnde 08 06 2017. Ndee ɗoo jonnde Faayiida oo ko delegeeji karceeji Wurosoogi e Maatam ndenti e nduu noddaandu ndu fedde Sahel 3000 e gardogol Saada Iila Jallo. Yiɗaa heen tan ko ɓe mbaawa wostondirde miijooji hakkunde golle […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com