Blog

 • CUMU DAAKAA: MAAYƁE HEEN ƁEE UDDITII GENAALE KESE WURO NGOO
  Posted in: Renndo

  Yimɓe 25 maayɓe e daakaa oo ko kam en udditi genaale kese ɗe Ceerno Muhammdu Saydu Bah eɓɓunoo. Genaale ɗee ngoni ko banngw worgo wuro ngoo. Ko yimɓe 15 ngadii wirneede toon. Ɓeen 15 ko yimɓe aumnpooɓw haa mbaawaaka heɓrineewe. Caggal nd ɓeen mbirnaa alkamiisa… njeenayo woɗɓe anndaana ɓee ngabbiima ɓe aljumaa oo e nder […]

 • CUMU DAAKAA: LAAMU NGUU TAƳII BALƊE TATI SUNAARE
  Posted in: Joljole

  Hooreejo leydi Snegaal habrii 3 nder njillu makko duwaawu to Daakaa wondw laamu nfuu taƴii bqlɗe tati sunaare ngam fwccud muusalla e maayoraaɓe ɓee. Hakke bqlɗe tati araaraayuuji Senegaal njippoto. Ko jiidaani e ɗuum o hollitii o heɓii yamiroorw e kaliif Madiinq Gunaas ngam feeqnitde nokku oo. E nder ɗuum yamiroonfol rokkaama ngam winnditaade koɗorɗe […]

 • CUMU JEHRE ASLEEM DAKAAR : ko boni koo ina heewi
  Posted in: Renndo

  To jeere Aselem wonnde ɗoo e laamorgo senegaa lñalnde jamma Aljumaa jofi Aset ko cumu mawngu waɗi to jeere aselem fotde 44 kantiŋ sumi ihaa laaɓi pamɗuɗo ko sumraa ko miliyoŋaajiɗiɗi(2) fayi miliyoŋaaji 8, comci noon kam hay dara yaltaani e geɗe goɗɗe ko comci e wiide e gooto e seedeeji mo njokkondir ɗen toon. […]

 • MAARO JIGGOYAAKO: GOLLORGAL ISRA REENTINII
  Posted in: Renndo

  (SENEWEB) :Isra woni galle toppitiiɗo kala ko feeWti e loskude e yuurnitaade nguura e Senegaal hollitii e konngol gardiiɗo oo hono Dr Aliyuun Faal, bonannde wonnde e maaro mooftaako ko ɓuri lebbi 2. E konngol gardiiɗo Isra oo, no mooftugol maaro ɓuri juutirde fof, ko noon bonannde mum e neɗɗo fotata, ko noon kadi tooke […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com