Blog

 • FUKUBAL KAWGEL WINNDERE SUKAAƁE, SENEAAL NAATIRII JAM
  Posted in: Coftal

  Jaltal gadanal kippu Senegaal sukaaɓe ɓe kellifaaka e fukubal waɗii wune. E beetawe altine oo, Senegaal foolii Arabi Sawdiit 2 e 0.Puɗɗorgel malaangel jam wonande kippu Koto oo e ngel ɗoo kawgel baɗowel to Koree. Biituuji Senegaal ɗiɗi ɗii fof naati ko e hojomaaji 15 gadani. Jaltal ɗiɗmal Senegaal ko alkamiisa 25 Me hakkunde maɓɓe […]

 • GANNDE KESE : Jamminooji Leydi ( Coordonnées terrestres)
  Posted in: Joljole

  Heewi ɗo neɗɗo jamminaa nokku ronki yiitude, tawa no jamminiraa nih ina ŋakki, walla o waasa faamde, Ngam wallude aadee e yiitude nokkuuji e dow Leydi, annduɓe koddirii diidi e dow mayri, paliiɗi ( fuɗnaange fay hirnaange) e coortiiɗi ( rewo fay worgo); waɗiɓe waɗde noon, so tawii en njiɗi anndude nokku ɗo heedi, en […]

 • ALARBA WATTANNDE LEWRU : HALWAAR SIFTORII SAYKU
  Posted in: Joljole

  Kala alarba sakket e yaawa, renndo juulɓe ina hawrita to Halwaar ngam siftorde naatgol e aduna Umural Fuutiyyu. Alarba 17 yaawa, hay so tawii wonaa sakket alarba e lewru nduu, Ceerno Basiiru e dental mum kawritii to Halwaar ngam wuurtinde geɗe Umar. Kono kadi ko e oon sahaa renndo ngoo renndinta ngalu ngam feewnitde Halwaar. […]

 • JAAYNDEEJI SENEGAAL ALKAMIISA 18 ME 2017
  Posted in: Joljole

  Jaayndeeji Senegaal e oo alkamiisa ngartii e pellital Aysata Taal Sal yahrude arsuka mum e woote garooje. Yanti heen ko konngol hooreejo SUudu sardiiji Senehgaal jimoowo Makki SAL yelaa. Tarani en jaayndeeji Senegaal alkamiisa 18 Me 2017 ko Faatimata Jallo mo Teccaal.

 • GUNNJUUR E NDER GAMMBI: NOKKU ƊO BATTANE SAYKU UMAR TAWATEE
  Posted in: Renndo

  Oo alarba 17 Me, Ceerno Basiiru e dental mum ina tawee to Halwaar ngam juurogol Sayku Umar. E nder ɗuum, Lewlewal holla on huunde e nokkuuji kaawis to Sayku rewnoo e nder Gammbi: GUNNJUUR. Gunnjuur; ooɗo noku tawateeɗo e nder leydi Gammbi, ko nokku ɗo Sayku Umar yillinoo ina ummii Madiina. Ko o jooɓnanooɗo yiiloyaade […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com