Blog

 • ÑALAWMA WELLITAARE JAAYNDIYANKE: SEPPO E NDER BOLI NDAKAARU
  Posted in: Joljole

  Ñlawma 03 lewru ME kala ko Kala goo lewru Me ko ñalawma teddiniraa wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Oo ñalawma fuɗɗii mawnineede ko 1993 e yamiroore fedde ngootaagu winndere ndee ngam tabitinde nanondire Uneskoo siifnoo gila e 1991.Ina waawi nanngireede kadi nootaango e eeraango jaayndiyankooɓe Afrik hawritnooɓe to Winnduk e 1991 ngam woytaade wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Woni […]

 • FUKU CEENE : SENEGAAL HAWRATA KO E ITALI E NAYABAL TIMMOODE
  Posted in: Coftal

  Fuku Ceene waɗatee ko e dingiral kahindiingal ko ina wona pecce tati dingire fuku gaadoraaɗe. Fettooɓe ɓee ko njoyo bannge kala, lomtotooɓe ɓee ko njeeɗiɗo. Lomtondiral ina wona e kala sahaa. Dumunna pettugol ngol o hojomaaji 12 laabi tati. hakkunde dumunnaaji ina fooftee hojomaaji tati. Kala Biit naati Fuku Ceene ina waawi wiyeede kadi fuku […]

 • JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo. E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano […]

 • MAWNINGOL ÑALAWMA GOO ME: ƊUM. FUƊƊORII KO TO AMERIK
  Posted in: Joljole

  Kala goo lewru Me aduna oo fof ina mawnina ñalawma gollotooɓe. Ko fartaŋŋe pelle kujjinantooɗe gollotooɓe waawde woytaade caɗeele mumen e nder seppooji jamiraaɗi. Kono ɗum ummii ko to woɗɗi. Mawningol ñalawma goo mee jibinaa ko to Amerik. Ɗum fuɗɗii waɗeede ko e hitaande 1886. Ko toon ko ɓuri 300 ujunere gollotooɗo ngoytinoo yoo waktuuji […]

 • KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE
  Posted in: Kesum

  Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde […]