JEEWTE KOORKA : NASRUL MUMINIIN WADII NO WOOWNOO

Daawal sappo e ɗiɗiɓiiwal jeewte diine ngal Fedde Nasrul Muuminiima waɗii ñalnde 15 koorka, to Wurosoogi.Fedde Nasrul Muuminiima ko fedde Jokkere nde 315 tergal, jiƴɗuɓe ndennndi miijo wooto e jokkondirde enɗameeje.
Ndeeɗoo fedde sosaa ko hitaande 2004,to wurosoogi. Faandaare fedde nde ko ballondiral e kala goƴaaji ɗi gooto kala wondata. kala dañɓe haajuuji ko wayi innde, yannge, janayse ko fedde nde darantoo ɗum. E hitaande 2005 nde darii e wallitde juulɓe e heblande ɗumen jeewte dingiral.
Ina yaha ina ɓeydoo, haa Ceerno Saali Caam mawnum Ceerno Aliw Caam e Gonnooɗo Meer mo Wurosoogi hono Elhajji Jibi Ɓaas e ndoolni fedde nde ɓe mbiyii teskaade ɓe golle ndeeɗoo no wayi yooɗde ɓe njeyaama e mayre. Kala ko feewti e golle Jumaaji, jamaaji, genaale e to bannge ɓamtaare wuro ngo eɓe njiyee heen.
E teskaade sukaaɓe men ɗannatooɓe wonooɓe Dakaar walla ummotooɓe caggal leydi ina ndaña caɗeele koɗki ɓe ndañani ɗumem nokku ɗo Ndakaaru. Koŋferaas mawɗo to Jakkaa ɗo hikka noon teddiniraa golle ko Sokna Neene Galle Koreera cuddiiɗo Ceerno men Ceerno Aliw Caam to wurosoogi hannde o woni ko Umra.
Toɓɓe jeewtaaɗe ko: Jokkere enɗam e ɓure laawol TijjaaniƊowi golle ɗee ko Ceerno Alhasan Alfaa Jah mo Meeri, Ceerno Abuu Ɓaas wurosoogi, Ceerno Ismayla Bah e Ceerno Yaayaa Jiggo.
E nder jeewte ɗe banndiraaɓe heewɓe mbeltiima sabu ko annduɓe njooɗii e ngal dingiral kaalɗo fof mbeltoo.
Ceerno umar kan mo Boynaaji, ceerno Maamuudu Caam e Mustafaa caam mbeltinii juulɓe ɓe.
Fotde no baasuuji ɗi nguliri e kuppugol kuuraa ngol taƴondiraani haɗaani yimɓe gooto fof ina jogii tafiya mum ina wifoo. okkiraama tamaro, suukara. Defte 40 qur’aana ndokkiraama e ballal Jibi Nalla Sih ɓiɗɗo wurosooginaajo gonɗo to Dakaar feccaa e nder duɗe 10 sukaaɓe wonɓe ɗo. Sokhna Mayram Ñaŋ to Caankon Ɓoggel artii e yeewtere ko feewti e ɗooftaare rewɓe to worɓe mumen. O hollitii aljanna debbo ina ɓadoo ɗum so rewii alla, ɗoftiima joom galle, reenii hoore mum malaama. Kono debbo taƴde ɓoggi rewa e birgooji wiya leydi ndi ko potal debbo e gorko woni ɗo hay gooto ɓuraani goɗɗo o ko maale halkaare. O wasiyiima rewɓe ɓe to bannge semmbinde dewe mumen Alla haa teeŋti e ɓoornaade comci timmuɗi.
Ceerno Yahyaa Jiggo artii e ndeen toɓɓere e ɓeydude sukaaɓe ɓe nde teddinta jinnaaɓe mumen, sabu teskaama e oo jamaanu sukaaɓe yahooɓe ziyaara kame dente juulɓe ko tawii teddinaani jinnaaɓe mumen. Nde yahi haa tiisubaar juulaa duwaawu waɗaa wasiyaaji Ceerno Abdul wahab soh lollirɗo Ceerno sammba juulde soh. Sakkitorii Ko duwaawu Khatmu e juuɗe Ceerno Ahmadu Alhuseyni Bah sawtu belɗo e baar belɗo.
BOOKAR SEK

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com